Welding, s.r.o., Topoľčany je strojárskou firmou nadväzujúcou na vyše 50 ročnú históriu svojich predchodcov.

Radí sa medzi menšie súkromné strojárske firmy na Slovensku. Pokračujúc v činnosti svojich predchodcov v uplynulých desaťročiach - STS, š.p. Topoľčany (1951-1991) a HMC, s.r.o., Topoľčany (1991-2001) - sa spoločnosť špecializuje na výrobu strojných a stavebných oceľových konštrukcií.

Novinky

Pracovné príležitostiNenávratný finančný príspevok - Inovácia výroby visutých dráh a ich nosných prvkov prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja


 

Nenávratný finančný príspevok - Zvýšenie konkurencieschopnosti v oblasti mechanického opracovania a presnosti merania statorov elektromotorov veľkých priemerov


 

Nenávratný finančný príspevok - Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Welding, s.r.o. v oblasti mechanického opracovania oceľových konštrukcií


 

Certifikáty

EN ISO 9001 : 2008
Reg.č. Q 1070-1


Rozsah: Vývoj a výroba dynamicky namáhaných oceľových koštrukcií, častí strojov a zariadení
Vydal: TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Dátum: 13.12.2012

 


Grosser Einungsnachweis


Rozsah: DIN 18800-7, DIN 15018, DIN 4132
Vydal: SLV Hannover SRN
Dátum: 15.február 2013