Nenávratný finančný príspevok - Inovácia výroby visutých dráh a ich nosných prvkov prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

20. 1. 2014

žonfp%20-%20visute%20drahy

Miesto realizácie projektu : 

welding_logo

 

Pamätná doska :

grant_vav_pamatna_doska 


Späť

Referencie