Výrobný program

Výrobný program spoločnosti Welding, s.r.o., Topoľčany sa postupne profiloval v priebehu jej rozvoja. V súčasnosti tvoria jeho rozhodujúce časti opakovaná výroba nasledovných skupín výrobkov:

 • výroba ocelových častí statorov a základových rámov elektromotorov veľkých priemerov, v tom:
 • statory trakčných elektromotorov a elektromotorov pre malé veterné elektrárne o hmotnosti do 1500 kg
  - - - -
 • statory elektromotorov pre rôzne využitie, o hmotnostiach do 8000 kg
  - - - 2 2
 • statory elektromotorov ťažkých valcovacích stolíc, mlynov a pod., o hmotnostiach až do 42 000 kg
  ---- -4
 • rotory a ostatné časti elektromotorov (príruby, tlakové krúžky a pod.) o hmotnostiach do 18 000 kg
  - -- vp_2
 • základové rámy elektromotorov o hmotnostiach do 42 000 kg
 • - ------
 • výroba priestorovo orientovaných dráh a nosných konštrukcií visutej dopravy osôb do zábavných parkov a montovaných oceľových konštrukcií
  - -------------- ----------
 • výroba tlakových a netlakových častí energetických zariadení ako sú výmenníky tepla, potrubné rozvody spalín, klapky a ďalšie časti kotlov, drvičov, mlynov a pod.
  - -------------- vp_3 vp_4vp_5vp_30vp_31
 • výroba presných technologických paliet určených predovšetkým pre automobilový priemysel
  - - - - - -
 • výroba cestných dilatácií
  - ---
 • výroba ocelových častí technologických zariadení, ako sú napr:
  • zariadenia ťažkej vibračnej dopravy pre priemyselné využívanie
   - - - - - -
  • súčasti manipulačných zariadení pre servisné opravovne
   - - -
  • základové rámy strojov a zariadení pre rôzne technologické zariadenia o hmotnostiach do 17 000 kg
   - -
  • časti skladových a manipulačných zariadení
   - - -