+421 38 537 2511 welding@welding-sk.sk

O NÁS

Spoločnosť Welding, spol s r. o.

Welding, s.ro., Topoľčany je strojárskou firmou nadväzujúcou na vyše 50 ročnú históriu svojich predchodcov. Welding sa radí medzi menšie súkromné strojárske firmy na Slovensku. Pokračujúc v činnosti  svojich predchodcov v uplynulých desaťročiach – STS, š.p. Topoľčany (1951-1991) a HMC, s.r.o., Topoľčany (1991-2001) – sa spoločnosť špecializuje na výrobu strojných a stavebných oceľových konštrukcií. Zvláštna pozornosť sa vo firme Welding pritom venuje výrobe nosných konštrukcií technologických zariadení, ako sú napr. presné technologické palety v automobilovom priemysle, statory a základové rámy elektromotorov veľkých priemerov, nosné konštrukcie visutých dráh do zábavných parkov, tlakové a netlakové časti kotlov a iných zariadení pre energetiku, nosné konštrukcie vibračných dopravníkov pre strojársky priemysel, cestných dilatácií, manipulačných a skladových zariadení a pod.