+421 38 537 2511 welding@welding-sk.sk

VÝROBNÝ PROGRAM

Výroba oceľových konštrukcií pozemnej prepravy osôb s lanovým pohonom (typ monorail)

Lanom poháňaná doprava známa pod anglickým názvom cable-propelled transit (CPT) je jedna z najmenej zaťažujúcich prepravných systémov na životné prostredie.
Využitie nachádza pri preprave osôb a tovaru v zastavaných častiach mesta (APM – automated people mover), v lyžiarskych strediskách, v zábavných parkoch a na letiskách ako preprava medzi terminálmi.

Spoločnosť Welding s.r.o. úspešne zabezpečuje výrobu a skúšobnú montáž, kde zabezpečenie kvality prebieha v porovnaní zozbieraných dát pomocou špeciálneho zariadenia s teoretickými.

Finálna povrchová úprava konštrukcii môže byť na základe požiadavky zákazníka prevedená lakovaním alebo žiarovým zinkovaním a to až do korózneho prostredia CX podľa EN ISO 12944-2:2019