+421 38 537 2511 welding@welding-sk.sk

POVRCHOVÁ  ÚPRAVA  OCEĽOVÝCH  KONŠTRUKCIÍ

Predpovrchová úprava – príprava povrchu

Ručné otryskávanie

Predpovrchovú úpravu realizujeme ručnou a automatickou metódou otryskávania spravidla na SA 2,5. Ručné otryskávanie sa realizuje v ručnej tryskacej kabíne s rozmermi 14 400 x 6 400 – 4 300 mm, so zavážacími vozíkmi o rozmeroch 3 000 x 2 100 mm a nosnosti 10 000 kg na koľajovej dráhe. Rozmer vstupných dverí v čelnej stene je 5 500 x 4 200 mm.

Automatické otryskávanie

Automatické otryskávanie sa realizuje na priebežnom traťovom zariadení osadenom 16 metacími kolesami, s valčekovým poháňaným dopravníkom, ktoré umožňuje otryskávanie plechov do šírky 3 000 mm, hrúbky 80 mm, profilov a zvarencov do prierezových rozmerov 3 000 x 2 000 mm, dĺžky 12 000 mm a hmotnosti 12 000 kg.