+421 38 537 2511 welding@welding-sk.sk

VÝROBNÝ PROGRAM

Výroba oceľových konštrukcií technologických zariadení

Zariadenia ťažkej vibračnej dopravy pre priemyselné využívanie

Výroba cestných dilatácií

Základové rámy strojov a zariadení pre rôzne technologické zariadenia o hmotnostiach do 17 000 kg

Skladové a manipulačné zariadenia