+421 38 537 2511 welding@welding-sk.sk

VÝROBNÝ PROGRAM

Výroba tlakových a netlakových častí energetických zariadení ako sú výmenníky tepla, potrubné rozvody spalín, klapky a ďalšie časti kotlov, drvičov, mlynov a pod.