+421 38 537 2511 welding@welding-sk.sk

POVRCHOVÁ  ÚPRAVA  OCEĽOVÝCH  KONŠTRUKCIÍ

Povrchová úprava spoločnosti Welding, spol s r. o.

Povrchová úprava oceľových konštrukcií zabezpečuje nielen ich dlhodobú životnosť, ale aj estetický vzhľad. V podmienkach spoločnosti Welding, s. r. o., Topoľčany bola uvedená do prevádzky moderná prevádzka povrchových úprav jednak technologických zariadení (statory elektromotorov a generátorov veľkých priemerov  a hmotnosti, základových rámov, rotorov. ložiskových a dilatačných  štítov a prírub a pod.), ale predovšetkým visutých priestorovo orientovaných konštrukcií do zábavných parkov (visuté dráhy, nosné stĺpy, oceľové konštrukcie a pod.) V neposlednom rade ide o povrchové úpravy energetických zariadení, zariadení vibračnej dopravy a stavebných oceľových konštrukcií výrobných a skladovacích hál.

Zárukou kvalitnej povrchovej úpravy je dokonalé očistenie povrchu výrobku od nečistôt (korózia, mastnoty a pod.) a následné použitie metódy vysokotlakového nanášania mokrých náterových hmôt – lakovanie striekaním. Centrum povrchových úprav je umiestnené v samostatnej výrobnej hale o ploche 2040 m2, s mostovým žeriavom o nosnosti 25,0/10,0 ton.