+421 38 537 2511 welding@welding-sk.sk

POVRCHOVÁ  ÚPRAVA  OCEĽOVÝCH  KONŠTRUKCIÍ

Povrchová úprava – zariadenie na nanášanie náterov

Ručné nanášanie náterových hmôt

Nanášanie náterových hmôt je umiestnené v hale o ploche cca 840 m2. Nanášanie je prevádzkované ručne, pričom systém využíva princíp prívodu vzduchu pomocou regulovateľných stropných trysiek, s redukciou VOC v procese nanášania systémom rotačného zeolitového koncentrátora (RC) a regeneratívnej termickej oxidácie (RTO). Počet sekcii nanášania je 12 s deleným odsávacím systémom v podlahe. Maximálna veľkosť pracoviska jednej sekcie je 3,9 x 18,0 m, kapacita zariadenia 100 000 m2 náterov / rok.