+421 38 537 2511 welding@welding-sk.sk

VÝROBNÝ PROGRAM

Výroba oceľových častí statorov, základových rámov, rotorov a príslušenstva elektromotorov a generátorov veľkých priemerov

Statory trakčných elektromotorov a generátorov malých veterných elektrárni o hmotnosti do 1 500 kg

Statory elektromotorov pre rôzne využitie, o hmotnosti do 8 000 kg

Statory elektromotorov ťažkých valcovacích stolíc, mlynov a pod., o hmotnostiach až do 42 000 kg

Rotory a ostatné časti elektromotorov (príruby, tlakové krúžky a pod.) o hmotnostiach do 18 000 kg

Základové rámy elektromotorov o hmotnostiach do 42 000 kg