+421 38 537 2511 welding@welding-sk.sk

POVRCHOVÁ  ÚPRAVA  OCEĽOVÝCH  KONŠTRUKCIÍ

Expedičný sklad povrchovo upravených výrobkov

Vnútorný expedičný sklad

Vnútorný expedičný sklad má plochu cca 240 m2 a je vybavený mostovým žeriavom o nosnosti 25,0 ton.

Vonkajší expedičný sklad

Vonkajší expedičný sklad o ploche cca 4000 m2 je vybavený jednonosníkovým portálovým žeriavom nosnosti 12,5 tony o rozpone 36,3 + 10 m, s pojazdom po dĺžke cca 110 m, s diaľkovým ovládaním. Žeriav je určený pre ukladanie a skladovanie hotových povrchovo upravených výrobkov a pre ich nakládku na expedičné vozidlá.