+421 38 537 2511 welding@welding-sk.sk

O NÁS

Profil a história spoločnosti

Welding, spol s r.o., Topoľčany

Welding, s.ro., Topoľčany je strojárskou firmou nadväzujúcou na vyše 50 ročnú históriu svojich predchodcov.

Welding sa radí medzi menšie súkromné strojárske firmy na Slovensku. Pokračujúc v činnosti  svojich predchodcov v uplynulých desaťročiach – STS, š.p. Topoľčany (1951-1991) a HMC, s.r.o., Topoľčany (1991-2001) – sa spoločnosť špecializuje na výrobu strojných a stavebných oceľových konštrukcií. Zvláštna pozornosť sa vo firme Welding pritom venuje výrobe nosných konštrukcií technologických zariadení, ako sú napr. presné technologické palety v automobilovom priemysle, statory a základové rámy elektromotorov veľkých priemerov, nosné konštrukcie visutých dráh do zábavných parkov, tlakové a netlakové časti kotlov a iných zariadení pre energetiku, nosné konštrukcie vibračných dopravníkov pre strojársky priemysel, cestných dilatácií, manipulačných a skladových zariadení a pod.

História spoločnosti

  • 1951 – Založenie podniku s názvom  Strojne traktorová stanica, š.p., Topoľčany  (STS, š.p. Topoľčany)
  • 1991 – Založenie spoločnosti Hydraulic Managment Company, s.r.o., Topoľčany (HMC, s.r.o., Topoľčany)
  • 2001 – Založenie spoločnosti s názvom Welding, s.r.o., Topoľčany (09.05.2001)