+421 38 537 2511 welding@welding-sk.sk

O NÁS

Základné údaje o spoločnosti

Welding, spol s r.o.

Obchodné meno: Welding, s.r.o., spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo 12536/N
 
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Výkonný riaditeľ:
Ing. Kabát Matej
 
Štatutárny zástupca: 
Ing. Kabát Matej – konateľ
Ing. Mengyan Ondrej – konateľ
 
Základné imanie spoločnosti: 7 000,- Eur
 
Rozloha: celkom takmer 36 900 m2 z toho 10 350 m2 výrobných plôch
 
Adresa a sídlo spoločnosti: Pod Kalváriou 8/1278, 955 01 Topoľčany
 
IČO: 36 541 541
IČ pre DPH: SK 2020138098
 
Telefón: +421 38 537 2511
Fax: +421 38 522 1431
 
Internet: www.welding-sk.sk
E-mail: welding@welding-sk.sk